Xosé Lois Romero

De onde é? Oleiros
Onde traballa? Internacional
Que fai?

Ensinar, Impartir charlas, Organizar eventos, Facer publicacións, Divulgar en redes sociais, Reinterpretar en creacións contemporáneas

A vinculación de Xosé Lois Romero coa música tradicional comezou de cativo, como a gran maioría, nun grupo folclórico (A Marola de Mera) ata chegar cos anos a profesionalizarse. Actualmente adícase á creación de músicas contemporáneas, en calquera formato e estilo, inspiradas e/ou baseadas na música tradicional e popular galega. E centra a súa actividade especialmente na actualización e posta en valor a percusión tradicional galega.
A súa intención manter viva a música galega e difundila por todo o mundo coma o xeito diferenciador e identitario de Galicia.

 

Saber máis