Viki Rivadulla

De onde é? Muxía
Onde traballa? Só no propio concello
Que fai?

Reinterpretar en creacións contemporáneas, Facer publicacións

Viki Rivadulla declárase unha namorada do patrimonio inmaterial do seu concello, razón pola cal o investiva e conserva, para poder darllo a coñecer ás novas xeracións.

Materializa esta pesquisa tanto en formato dixital, no blogue Proxecto Buserana, como en formato artístico, con creacións que beben da cultura popular de Muxía.

Saber máis