Rodrigo Mosquera, “Tres oficios”

De onde é? Teo
Onde traballa? Galego
Que fai?

Impartir charlas, Ensinar, Reinterpretar en creacións contemporáneas

Rodrigo é un artesán polifacético: traballa a madeira, o ferro e o coiro. Entre os obxetivos do seu obradoiro, chamado TresOficios, están a elaboración de mobiliario e obxetos de madeira, conservando os sistemas constructivos tradicionais, e a ensinanza e posta en valor dos oficios tradicionais. Así, busca achegar a todo o mundo a historia dun oficio que tanto nos rodea e nos permite elaborar de maneira sostible unha gran variedade de creacións.

Saber máis