Pesquedellas

De onde é? Betanzos
Onde traballa? Galego
Que fai?

Impartir charlas, Organizar eventos, Divulgar en redes sociais

Despois de moito tempo sedno alumnas de música e baile tradicional, este grupo de rapazas quixo involucrarse no folclore de maneira activa e achegarse directamente ás fontes e ás informantes.

Así foi como comezaron a realizar entrevistas tanto a informantes como a persoas relacionadas co folclore galego, difundindo anacos desas entrevistas a través das redes sociais. Ademais, tamén imparten coloquios e obradoiros e máis recentemente recuperaron os Xogos Florais de Betanzos.

Saber máis