Pedro David Lamas

De onde é? Cecebre, Cambre
Onde traballa? Galego
Que fai?

Ensinar, impartir charlas, organizar eventos, facer publicacións, divulgar en redes sociais, reinterpretar en creacións contemporáneas

Pedro Lamas comezou a traballar recompilando música tradicional por interese e desfrute particular. Este interese levouno a inventariar e recompilar toda a información relativa a este eido para o seu estudo e difusión en publicacións e/ou conferencias e concertos. Malia que traballa no ámbito galego, a súa área de investigación e divulgación principal é a Comarca das Mariñas.

Saber máis