Marìa Vidal Solla

De onde é? Calo, Teo
Onde traballa? Galego
Que fai?

Ensinar, Impartir charlas, Facer publicacións, Divulgar en redes sociais, Crear traballos discográficos

María adícase a difundir a nosa música e baile tradicional fundamentalmente en aulas de canto e percusión tradicional. Así, unha das razóns principais do seu traballo como recompiladora é precisamente crear un repertorio para as súas clases.

Saber máis