María Iglesias Vázquez

De onde é? Tordoia
Onde traballa? Galego
Que fai?

Reinterpretar en creacións contemporáneas

A María interesoulle dende moi nova escoitar os saberes da xente maior, así comezou a recoller música, continuando con historias e contos. Na actualidade adícase á recollida de historias de vida, contos e relatos da nosa memoria colectiva e a perpetualos a través do labor da narración oral. Co seu bo facer busca perpetuar o imaxinario e a memoria colectiva dun pobo para seguir sendo.

Saber máis