MAOS Innovación Social

De onde é? Santiago de Compostela
Onde traballa? Ámbito galego
Que fai?

Impartir charlas, organizar eventos, facer publicacións, crear exposicións, divulgar en redes sociais

MAOS Innovación Social é unha cooperativa galega que desenvolve traballos de etnografía, xestión cultural e comunicación. No eido da etnografía aborda “proxectos relacionados co patrimonio inmaterial e a memoria (historias e relatos de vida, memoria dos espazos, recollida e posta en valor do PCI, etc), para o cal adaptamos a metodoloxía etnográfica ás necesidades específicas de cada proxecto”.

En canto á xestión cultural “ideamos, desenvolvemos e coordinamos proxectos nos ámbitos cultural, social e patrimonial, ademais de realizar rutas, estudos e investigacións relacionados con eses ámbitos”. E, por último, no mundo da comunicación e produción de contidos, “xestionamos a área comunicativa de proxectos propios e doutras entidades públicas ou privadas (elaboración de plans de comunicación, xestión de redes sociais, etc.). Tamén elaboramos e difundimos materiais didácticos, exposicións e publicacións.

Por outro lado, como parte do noso compromiso coa lingua galega, contribuímos á divulgación de contidos non accesibles en galego a través dun servizo de tradución e corrección”.

Saber máis