Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo

De onde é? Bergondo
Onde traballa? Galego
Que fai? Ensinar, Impartir charlas, Organizar eventos, Facer publicacións, Crear exposicións, Divulgar en redes sociais

O CFEA de Guísamo son un centro público no que se imparten ciclos de formación da familia agraria. O seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas no ámbito agrario e de desenvolvemento rural, do sector e da poboación en xeral.

Saber máis