Begoña de Bernardo Miño

De onde é? Miño
Onde traballa? Só no propio concello
Que fai?

Organizar eventos

Co obxectivo de acadar a resiliencia colectiva, Begoña adícase ao agroturismo, realizando obradoiros variados en torno aos saberes tradicionais.

Leva a cabo este labor a través da casa de turismo rural Casa Pousadoira, en Miño, na que procura a recuperación e posta en marcha dunha explotación agrícola familiar galega.

Saber máis