Ariel Ninas

De onde é? Santiago de Compostela
Onde traballa? Internacional
Que fai?

Ensinar, Reinterpretar en creacións contemporáneas, Facer publicacións

Ariel Ninas é un músico polifacético. Interésalle a investigación dentro da música tradicional e aspira a poder vivir de facer arte. Adícase tanto á ensinanza de distintos instrumentos tradicionais como á creación artística. Así mesmo, interésanlle as posibilidades de improvisación que ofrece a música de raíz.

Saber máis