A.C. Morreu o Demo para a Recuperación do Títere Tradicional Galego

De onde é? Santiago de Compostela
Onde traballa? Galego
Que fai?

Impartir charlas, Organizar eventos, Facer publicacións,  Crear exposicións, Divulgar en redes sociais, Reinterpretar en creacións contemporáneas, Audiosvisual (webseries)

Morreu o demo traballa para recuperar as formas tradicionais de teatro de títeres como unha forma de comunicación máis ao servizo da cultura e a sociedade galegas. O seu traballo comezou despois de tomar conciencia do risco de desaparición deste patrimonio debido ao descoñecemento e á falta de sensibilidade das institucións, momento a partir do cal comezaron a levar a cabo un labor de recuperación e socialización do patrimonio (in)material do títere tradicional galego.

 

Saber máis